News and Event

เทคโนโลยีในการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือภาพเสมือนจริงในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เราสามารถสร้างภาพเสมือนของวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งรวมถึงสามารถกำหนดแสงและเงาของวัตถุได้อย่างสมจริง และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในการสร้างแบบจำลองหรือภาพเสมือนจริงทางด้านวิศวกรรมแล้วนั้น จะพบว่าเทคโนโลยีทางด้านนี้ก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเช่นกัน ในปัจจุบันนี้เราสามารถสร้างวัตถุหรือแบบจำลองบนโลกดิจิตอลได้อย่างสมจริงและมีคุณสมบัติทางกายภาพตามหลักทางวิศวกรรมอีกด้วย ซึ่งความสมจริงในข้างต้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์หรือทำนายพฤติกรรมของวัตถุนั้นๆได้อย่างสมจริงเช่นกัน

ในทุกวันนี้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยการพัฒนานี้จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่แต่ละแบรนด์นำเสนอออกมาสู่ท้องตลาดจะต้องมีความน่าสนใจ โดดเด่นและแตกต่างจาก แบรนด์ของคู่แข่ง ซึ่งความท้าทายที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนี้จะส่งผลให้การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาอาจจะมีความบกพร่องหรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการฉีดพลาสติกมีคุณสมบัติความแข็งแรงไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์นั้นเกิดโพรงอากาศขึ้นภายในผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการออกแบบที่ยังไม่ดีเพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยเหตุนี้อาจนำมาสู่การสูญเสียชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆสูญเสียความน่าเชื่อถือ

ISID ย้ำ “วางแผนการผลิตยุค 4.0 ต้องใช้ข้อมูลเรียลไทม์”

กระบวนการจำลองหรือการทำ Simulation เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการออกแบบที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยจุดประสงค์ของการจำลองคือเพื่อพิสูจน์ว่าการแบบนั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปที่ความต้องการหรือข้อกำหนดหรือไม่ หากประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการจำลองจะแสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นที่จุดใดและบกพร่องในด้านไหน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือตามข้อกำหนด

เครื่องพิมพ์ 3D ประสิทธิภาพสูง ที่รองรับคาร์บอนไฟเบอร์ และโลหะ การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ 3D โดยตรงของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม และทนต่อความร้อน