News and Event

การแข่งขันโอลิมปิกคือการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นทุกๆ 4 ปี จะมีการรวบรวมนักกีฬาและประชาชนผู้เข้าชมหลายพันคนเข้าร่วมในมหกรรมงานนี้ โอกาสของประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทำให้พวกเขาได้แสดงออกทางศิลปะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของพวกเขาเช่นเดียวกับการแสดงออกถึงนวัตกรรมของพวกเขาอีกด้วย

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ร่วมกับ ISID ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

บริษัท ไอเอสไอดี เซ้าท์อีส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ดาต้า ดีไซน์ จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ การนำ 3D Printer มาใช้ในการสร้าง Jig Fixture โดยการสัมมนาครั้งนี้จะจัดแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team

การสื่อสารและทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยกาใช้ข้อมูลดิจิทัลผ่านระบบฟอร์ม

ในปัจจุบันยุคของแนวคิด Simulation-Driven Design ได้มาถึงแล้ว การจำลอง (Simulation) จะไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพอีกต่อไป

ISID Mold Solution สร้างมิติใหม่สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยใช้ NX Software ในการออกแบบร่วมกับ Mold Planner

ท่ามกลางยุค Digital Transformation ที่โลกหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนั้น ทุกสรรพสิ่งกำลังถูกเชื่อมต่อด้วย IoT : Internet of Things ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่มิอาจหลบหลีกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได้

เครื่องพิมพ์ 3D ประสิทธิภาพสูง ที่รองรับคาร์บอนไฟเบอร์ และโลหะ การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ 3D โดยตรงของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม และทนต่อความร้อน

กระบวนการจำลองหรือการทำ Simulation เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการออกแบบที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยจุดประสงค์ของการจำลองคือเพื่อพิสูจน์ว่าการแบบนั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปที่ความต้องการหรือข้อกำหนดหรือไม่ หากประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่คาดหวังการจำลองจะแสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นที่จุดใดและบกพร่องในด้านไหน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือการออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือตามข้อกำหนด

ISID ย้ำ “วางแผนการผลิตยุค 4.0 ต้องใช้ข้อมูลเรียลไทม์”

ในทุกวันนี้เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก โดยการพัฒนานี้จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่แต่ละแบรนด์นำเสนอออกมาสู่ท้องตลาดจะต้องมีความน่าสนใจ โดดเด่นและแตกต่างจาก แบรนด์ของคู่แข่ง ซึ่งความท้าทายที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนี้จะส่งผลให้การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาอาจจะมีความบกพร่องหรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการฉีดพลาสติกมีคุณสมบัติความแข็งแรงไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์นั้นเกิดโพรงอากาศขึ้นภายในผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากการออกแบบที่ยังไม่ดีเพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วยเหตุนี้อาจนำมาสู่การสูญเสียชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆสูญเสียความน่าเชื่อถือ

เทคโนโลยีในการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือภาพเสมือนจริงในปัจจุบันนั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เราสามารถสร้างภาพเสมือนของวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งรวมถึงสามารถกำหนดแสงและเงาของวัตถุได้อย่างสมจริง และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในการสร้างแบบจำลองหรือภาพเสมือนจริงทางด้านวิศวกรรมแล้วนั้น จะพบว่าเทคโนโลยีทางด้านนี้ก็มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากเช่นกัน ในปัจจุบันนี้เราสามารถสร้างวัตถุหรือแบบจำลองบนโลกดิจิตอลได้อย่างสมจริงและมีคุณสมบัติทางกายภาพตามหลักทางวิศวกรรมอีกด้วย ซึ่งความสมจริงในข้างต้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์หรือทำนายพฤติกรรมของวัตถุนั้นๆได้อย่างสมจริงเช่นกัน

Lorem ipsum dolor sit amet, ad consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet, ad consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, ad consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, ad consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.