iQUAVIS

หยั่งรู้และเห็นภาพของการพัฒนาผ่านสามสิ่งจาก ISID

เทคโนโลยี: "การแสดงภาพของเทคโนโลยี" รวบรวมการก่อตัวของเทคโนโลยีโดยใช้โครงสร้างการแยกย่อยเทคโนโลยีเมทริกซ์ (DMM / DSM) และแผนภาพบล็อก

การตัดสินใจ: "การแสดงภาพของการตัดสินใจ" ช่วยให้สังเกตเห็นสิ่งที่อาจได้รับผลกระทบต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์จากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และเพื่อบันทึกว่ามีมาตรการตอบโต้ใดบ้างที่ช่วยให้สามารถรักษาการตรวจสอบย้อนกลับได้

การดำเนินการ: "การแสดงภาพการดำเนินการ" สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยหลายทีมโดยช่วยให้สามารถแชร์แผนกับทีมอื่น ๆ เพื่อให้เห็นภาพของแผนงานเพื่อตรวจจับและแจ้งสัญญาณของความล่าช้าในแผนภูมิกำหนดการ

ประโยชน์:
• แสดงภาพแนวคิดของนักออกแบบ

• ตรวจสอบฟังก์ชั่นที่เหมาะ
• โชว์วิธีการทำงานจริงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด